Show simple item record

dc.contributor.authorAndén, Julia
dc.date.accessioned2012-06-20T09:46:24Z
dc.date.available2012-06-20T09:46:24Z
dc.date.issued2012-06-20
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/29417
dc.description.abstractSyftet med denna uppsats är att undersöka representationen av postkoloniala identiteter i novellen Hundra år av ensamhet av Gabriel García Márquez. Vi analyserar konstruktionen av några av karaktärerna och föremålen i boken för att diskutera vilka identiteter som finns representerade och hur de representeras. Eftersom novellen innehåller ett stort antal karaktärer koncentrerar vi oss på två av huvudpersonerna; Úrsula Iguarán och överste Aureliano Buendía. Dessutom analyserar vi kort identiteten hos olika föremål som finns representerade i boken, som till exempel isen och förstoringsglaset, för att se vilka roller de spelar i historien. Vi kommer att grunda vår diskussion och analys på postkoloniala teoretiker som Ashis Nandy, Stuart Hall, Gayatri Spivak, samt Walter Mignolo. I analysen uttrycker vi att de utvalda karaktärerna och föremålen representerar fragmenterade och heterogena identiteter, och inte enkla stereotyper. De representerar inte enbart postkoloniala identiteter, men konstruerar en heterogenitet i olika identiteter som till exempel den latinamerikanska, maskulina, feminina, eller underordnade, etcetera. Detta kan vi tolka som ett motstånd mot den koloniala tanken om den koloniserade som homogen, och därför också som ett postkolonialt drag.sv
dc.language.isospasv
dc.relation.ispartofseriesSPL kandidatuppsats i spanskasv
dc.relation.ispartofseriesSPL 2012-025sv
dc.subjectRepresentaciónsv
dc.subjectColonizaciónsv
dc.subjectEstereotipossv
dc.titleIdentidad y poscolonialidad en "Cien años de soledad"sv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokHumanitiesTheology
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Languages and Literatureseng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturerswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record