Show simple item record

dc.contributor.authorNero, Lina
dc.date.accessioned2012-06-20T08:54:56Z
dc.date.available2012-06-20T08:54:56Z
dc.date.issued2012-06-20
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/29412
dc.description.abstractDenna uppsats syftar till att undersöka hur lagen om tvåspråkig utbildning gällande spanska och quechua är organiserad och implementerad i åtta statliga grundskolor i kommunen Sucre i Bolivia. Uppsatsen syftar också till att analysera vilka möjliga konsekvenser och möjligheter språkpolitiken när det gäller utbildning kan föra med sig. För att uppfylla syftet med studien har en kvalitativ metod använts i form av halvstrukturerade intervjuer med åtta rektorer i kommunen Sucre, samt studier av relevanta lagar som berör hur spanska respektive ursprungsspråk som quechua ska användas i utbildning. Fyra intervjuer har utförts i skolor på landsbygden och fyra i skolor i staden. Det empiriska materialet har sedan analyserats med hjälp av olika teorier om språkpolitik, modeller angående tvåspråkig utbildning, implementering och konsekvenser. Vidare har intervjuerna jämförts med varandra, med vad som står i lagen och med tidigare forskning. Studien visar att utbildningen enligt lagen ska vara tvåspråkig i hela utbildningssystemet och att det språk som är dominerande i regionen ska läras ut och användas som första språk. I lagen framstår utbildningssystemet vara av bevarande art när det gäller quechua eller andra ursprungsspråk. Avseende implementeringen visar resultaten att quechua bara används som undervisningsspråk i en rural skola men att det lärs ut som ämne i alla skolor från och med högstadiet. Eftersom quechua bara används som undervisningsspråk i en skola och inte i någon skola finns som ämne i låg- och mellanstadiet dras slutsatsen att lagen inte implementeras i sin helhet. Problem med implementeringen beror till största delen på ovilja från föräldrar när det gäller skolorna på landsbygden och brist på finansiering av lön för lärare när det gäller skolorna i staden. Bristen på finansiering beror i sin tur på att utbildningsministern ännu inte har inkorporerat quechua som ämne i alla årskurser i studieplanen. Situationen kan få konsekvenser exempelvis i form av svårigheter med inlärning för de elever som har quechua som modersmål, och att användningen av quechua, på grund av att det inte har samma status som spanska i lagstiftningen när det gäller undervisningen, kan bli hänvisat till informella domäner.sv
dc.language.isospasv
dc.relation.ispartofseriesSPL kandidatuppsats i spanskasv
dc.relation.ispartofseriesSPL 2012-020sv
dc.subjectpolítica lingüísticasv
dc.subjectderechos lingüísticossv
dc.subjectenseñanza de idiomas originariossv
dc.title¿Quechua como materia y lengua de instrucción? – Un estudio sobre la ley de educación bilingüe y la implementación de esta en escuelas en Sucre, Boliviasv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokHumanitiesTheology
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Languages and Literatureseng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturerswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record