Show simple item record

dc.contributor.authorAldrin, Viktor
dc.date.accessioned2012-06-19T07:55:40Z
dc.date.available2012-06-19T07:55:40Z
dc.date.issued2012-06-19
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/29380
dc.description.abstractKursguider är en text som finns mellan kursplanens målformuleringar och själva genomförandet av en kurs. Den skrivs om för varje kurstillfälle för att anpassas till datum och specifika examinationsformer. Som undersökningsmaterial är kursguider därmed mycket praktiknära och ger mycket god insyn i hur undervisning är tänkt att ske. Trots detta har ingen tidigare forskning gjorts i Sverige kring detta material, och internationell forskning finns endast i begränsad omfattning kring denna typ av praktiknära material. Denna rapport är en del i ett större projekt, Bättre kursguider, på Enheten för Pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL) vid Göteborgs universitet som bedrivits 2011–2012. Kursguidepraktikerna har emellertid lyfts ur den planerade översiktliga projektrap-porten och återfinns istället i denna rapport. Detta har gjorts för att särskilt belysa det intressanta material som kursguider utgör och för att de resultat som framkommit ska bli mer tillgängliga för vidare studier.sv
dc.format.extent32sv
dc.language.isoswesv
dc.publisherEnheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärandesv
dc.relation.ispartofseriesPIL-rapportersv
dc.relation.ispartofseries04sv
dc.relation.urihttp://www.pil.gu.se/rapporter/sv
dc.subjectkursguidersv
dc.subjectkursbeskrivningarsv
dc.subjectkurs pmsv
dc.subjectpraktikersv
dc.subjectkursguidepraktikersv
dc.subjecthögskolepedagogiksv
dc.titleKursguiden som instruktion och styrdokumentsv
dc.title.alternativeKonstruktioner och bruk av kursguider vid Göteborgs universitetsv
dc.typeTextsv
dc.type.svepreportsv
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Pedagogical Development and Interactive Learning (PIL)eng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL)swe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record