GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Business Administration / Företagsekonomiska institutionen >
Kandidatuppsatser Företagsekonomiska institutionen >

Fotboll - krav på förändring. Värför går det inte att tillämpa en traditionell företagsanalys på fotbollsklubbar?


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/29346

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_29346_1.pdf679KbAdobe PDF
View/Open
Title: Fotboll - krav på förändring. Värför går det inte att tillämpa en traditionell företagsanalys på fotbollsklubbar?
Authors: Hallgren, Philip
Hermansson, Mattias
Olsson, Rickard
Issue Date: 13-Jun-2012
Degree: Student essay
Series/Report no.: Externredovisning
11-12-47
Keywords: Fotboll, Financial Fair Play, Soft Budget Constraint, nyckeltal, UEFA, Financial Distress, företagsanalys.
Abstract: Syftet med rapporten är att försöka genomföra en traditionell företagsanalys på ett antal utvalda fotbollsklubbar från både England och Sverige. Vidare har det också undersökts vilka begränsningar och regler som UEFAs regelverk Financial Fair Play innehåller och vilka utmaningar implementeringen av detta regelverk kan innebära för klubbarna. Genom fotbollsklubbarnas årsredovisningar samt sex intervjuer har vi kommit fram till att en traditionell företagsanalys, som nyckeltalsanalys inte går att ... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/29346
Appears in Collections:Kandidatuppsatser Företagsekonomiska institutionen

 

 

© Göteborgs universitet 2011