GUPEA >
Faculty of Education / Utbildningsvetenskapliga fakulteten >
UGU-samling >
UGU-rapporter >

Expansion, självständighet, konkurrens. Vart är den högre utbildningen på väg?


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/29313

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_29313_1.pdfRapport1165KbAdobe PDF
View/Open
Title: Expansion, självständighet, konkurrens. Vart är den högre utbildningen på väg?
Authors: Askling, Berit
Issue Date: 2012
Extent: 158
Publication type: report
Publisher: Göteborgs universitet
Keywords: universitet
högskolor
högskolereformer
expansion
institutionell autonomi
akademisk frihet
förändring
Abstract: Rapporten ger en översikt över den svenska högskolans utveckling från 1960-talet och framåt. Efter en introduktion av centrala perspektiv, begrepp och modeller för studier av högre utbildning följer en genomgång av hur den svenska högskolan förändrats med avseende på volym, lokalisering, styrformer och organisation. Reformskedena tecknas mot rådande strukturella och samhällsekonomiska förhållanden. Rapporten avslutas med en diskussion av tänkbara nationella och internationella förhållanden som d... more
ISBN: 978-91-7360-374-4
URI: http://hdl.handle.net/2077/29313
Appears in Collections:UGU-rapporter

 

 

© Göteborgs universitet 2011