GUPEA >
Faculty of Education / Utbildningsvetenskapliga fakulteten >
Department of Education, Communication and Learning / Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, IPKL (2010-) >
Doctoral Theses / Doktorsavhandlingar Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande >

Flerspråkiga barn i förskolan: Villkor för deltagande och lärande


Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: http://hdl.handle.net/2077/29219

Bifogade filer i denna post:

Fil Beskrivning StorlekFormat
gupea_2077_29219_1.pdfThesis2819KbAdobe PDF
Visa/Öppna

Tryckt version av denna publikation kan beställas.
Pris:
 212 kr. Porto och eventuell MOMS tillkommer.

Beställ denna publikation

Titel: Flerspråkiga barn i förskolan: Villkor för deltagande och lärande
Författare: Kultti, Anne
Utgivningsdatum: 17-aug-2012
Universitet: Göteborgs universitet. Utbildningsvetenskapliga fakulteten
University of Gothenburg. Faculty of Education
Institution: Department of Education, Communication and Learning ; Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
Datum för disputation: 2012-09-07
Disputation: Fredagen den 7 september 2012, kl. 13.15, Margareta Huitfeldts Auditorium, Läroverksgatan 5
Examinationsnivå: Doctor of Philosophy
Publikationstyp: Doctoral thesis
Serie/rapport nr.: Gothenburg studies in educational sciences
321
Nyckelord: Learning in preschool, multilingual learning, participation, interaction, activity, communication,
zone of proximal development, scaffolding, artefact
Sammanfattning: The aim of this research was to study the learning conditions in preschool that support young multilingual children’s language and communicative development, and their participation in activities. A sociocultural theoretical approach provides a means to understand the dynamics of children’s learning and development within a strong theoretical framework. Analytical foci used in this research included: activity, activity systems, participation, ZPD, scaffolding, interaction, verbal and non-verbal ... mer
ISBN: 978-91-7346-723-0
ISSN: 0436-1121
URI: http://hdl.handle.net/2077/29219
Samling:Gothenburg Studies in Educational Sciences
Doctoral Theses from University of Gothenburg / Doktorsavhandlingar från Göteborgs universitet
Doctoral Theses / Doktorsavhandlingar Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

 

 

© Göteborgs universitet 2011