Show simple item record

dc.contributor.authorKlingberg, Jonas
dc.contributor.authorMagnusson, Johan
dc.date.accessioned2012-05-07T20:17:59Z
dc.date.available2012-05-07T20:17:59Z
dc.date.issued2012-01-20
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/29217
dc.description.abstractSyftet med det projektet är att vidareutveckla involvering av it-baserade inslag i utbildningen genom användningen av ett affärssystemsbaserat företagsspel (ERPsim). Genom detta ämnar projektet stärka verksamhetsnärheten och den pedagogiska mångfalden inom ekonom- och logistikprogrammen. Användandet av ERPsim på flera delkurser ämnar skapa en tydligare röd tråd mellan olika delkurser på respektive program. Målgrupp för projektet är studenter och lärare på Handelshögskolan samt programledningarna för respektive program, med möjlighet till vidare spridning inom och utom Göteborgs universitet. Projektet har innefattat lärarutbildning i verktyget, identifiering av möjliga kursinslag samt rapportering/förankring hos programledning och lärare. Avseende lärarutbildning har fyra (4) lärare certifierats vid Göteborgs universitet, samt 12 vid andra europeiska universitet. Avseende möjliga kursinslag har majoriteten av kurser inom de två programmen identifierats som möjliga att relatera till ERPsim. Avseende förankring har programledning och lärare ställt sig positiva till fortsatt involvering och expansion av inslag med ERPsim i programmen. Särskilt anmärkningsvärt är den identifierade möjligheten att genom ERPsim integrera inte bara programmens respektive inriktningar, utan även integration mellan programmen.sv
dc.format.extent41sv
dc.language.isoswesv
dc.publisherGöteborgs universitet, Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärandesv
dc.relation.ispartofseriesPIL-rapportsv
dc.relation.ispartofseries2012:01sv
dc.subjectföretagsspelsv
dc.subjectaffärssystemsv
dc.subjectekonomisv
dc.subjectlogistiksv
dc.subjectintegrationsv
dc.subjectpedagogiksv
dc.titleAffärssystemsbaserade företagsspel - som integrerande moment av kurser på ekonom- och logistikprogrammensv
dc.typeTextsv
dc.type.svepreportsv
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Pedagogical Development and Interactive Learning (PIL)eng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL)swe
dc.contributor.organizationEnheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL)sv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record