GUPEA >
Faculty of Humanities / Humanistiska fakulteten >
Department of Swedish / Institutionen för svenska språket >
GU-ISS Forskningsrapporter från Institutionen för svenska språket (2011-) >

Ett svenskt konstruktikon. Utgångspunkter och preliminära ramar.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/29198

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_29198_1.pdf882KbAdobe PDF
View/Open
Title: Ett svenskt konstruktikon. Utgångspunkter och preliminära ramar.
Authors: Lyngfelt, Benjamin
Forsberg, Markus
Issue Date: May-2012
Extent: 35
Publication type: report
Organization: Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet
Series/Report no.: GU-ISS
2012-02
Abstract: Projektet Ett svenskt konstruktikon1 handlar om samspelet mellan grammatik och lexikon och går konkret ut på att utveckla en svensk konstruktionsdatabas, ett s.k. konstruktikon, som ett komplement till befintliga lexikografiska resurser. Förebilden är det engelskspråkiga constructicon som utformats i Berkeley, USA, i anslutning till Berkeleys FrameNet. På samma sätt är det svenska konstruktikonet ett tillägg till FrameNets svenska motsvarighet: Svenskt frasnät (SweFN). På sikt är målet at... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/29198
Appears in Collections:GU-ISS Forskningsrapporter från Institutionen för svenska språket (2011-)

 

 

© Göteborgs universitet 2011