GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Social Work / Institutionen för socialt arbete >
Kandidatuppsatser >

Å ena sidan, å andra sidan En internetbaserad intervjustudie om några unga mäns reflektioner kring köp av sexuell(a) tjänst(er)


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/29122

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_29122_1.pdf977KbAdobe PDF
View/Open
Title: Å ena sidan, å andra sidan En internetbaserad intervjustudie om några unga mäns reflektioner kring köp av sexuell(a) tjänst(er)
Authors: Fransson Gicquel, Emely
Karlsson, Malin
Issue Date: 23-Apr-2012
Degree: Student essay
Keywords: Prostitution, unga män, diskurs
Abstract: Syftet med vår studie har varit att studera hur några unga män reflekterar kring köp av sexuell(a) tjänst(er) samt till vilka eventuella diskurser om köp av sexuella tjänster som dessa reflektioner kan tänkas anknyta till. För att svara på vårt syfte har vi valt oss av följande frågeställningar: Hur diskuteras köp av sexuella tjänster utifrån en individ- och samhällsnivå med fokus på fri(villig)het och ansvar? Är detta förhållningssätt någonting som förändras utifrån om köpet görs på olika areno... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/29122
Appears in Collections:Kandidatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011