Show simple item record

dc.contributor.authorMagnusson, Henrik
dc.contributor.authorViggedal, Johan
dc.date.accessioned2012-04-11T11:42:08Z
dc.date.available2012-04-11T11:42:08Z
dc.date.issued2012-04-11
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/29074
dc.description.abstractBakgrund och problem: I takt med att allt mer information genereras har en problematik uppkommit kring hur man skall hantera denna i organisationernas IT-infrastruktur. Utbudssidan hävdar att deras nya lösningar kommer att revolutionera möjligheterna kring analys av alla olika former av data. Tillgång bättre information och förbättrade analysmöjligheter kan få stora konsekvenser för ekonomistyrningen förutsatt att det används på rätt sätt. Syfte: Vårt syfte är att identifiera och beskriva innebörden av begreppet Big Data samt hur de teknologier och verktyg som finns kan stödja ekonomistyrning. För att sätta området i ett större sammanhang har vi studerat begreppet utifrån tre aktörers perspektiv. Metod: En kvalitativ undersökning med intervjuer av respondenter med kunskap inom området har genomförts. Det empiriska materialet har analyserats utifrån en referensram bestående av fakta om området Big Data och teori om ekonomistyrning. Resultat och slutsatser: Big Data kan sammanfattas som den utmaning som uppstått kring hantering av datamängder inom volym på data, variation av datatyper och hastighet på datagenerering. Det finns en samstämmighet hos leverantörer, konsulter och användare av stora mängder data att detta är en existerande problematik vars lösningar innebär möjligheter. Förbättrad möjlighet till analys av stora mängder strukturerad och ostrukturerad data kan stödja ekonomistyrningens uppföljning, mätning och prognostisering. Även beslutsunderlag och uppslag kring strategiska beslut och effektivisering av processer genom automatisering kan leda till en effektivare ekonomistyrning. Analysarbetet kan dessutom påverkas när man går från att analysera det man på förhand definierat som viktigt till att analysera sådant man inte visste kunde vara viktigt. Förslag till fortsatt forskning: - Göra en liknande studie om några år för att se om, eller hur, den breda massan tagit till sig tekniken och dess möjligheter. Vilka företag och branscher använder teknologin? Har teknologin växt in i det större området BI eller betraktas de fortfarande som separata? - Utföra djupare fallstudier i organisationer som använder sig av den här typen av lösningar för att studera hur de arbetar praktiskt och hur deras ekonomistyrning påverkas av möjligheterna till nya typer av analyser. - Göra en studie i syfte att beskriva hur analysarbetet i organisationer utvecklats med hjälp av IT-stöd i ett större perspektiv, till exempel i relation till Skriletz modell över operativt och strategiskt arbete med BI.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesEkonomistyrningsv
dc.relation.ispartofseries11-12-28Msv
dc.titleBig Data -från tekniskt problem till ekonomisk möjlighet?sv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Business Administrationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record