Show simple item record

dc.contributor.authorKirtzell, Anette
dc.date.accessioned2012-03-22T08:59:34Z
dc.date.available2012-03-22T08:59:34Z
dc.date.issued2012-03-22
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/28984
dc.description.abstractSyftet med denna studie var att undersöka hur röntgensjuksköterskor förhöll sig till patienter som är äldre. Denna patientkategori ökar eftersom befolkningen blir allt äldre och fler avancerade undersökningar kan utföras på en röntgenavdelning på kort tid. Metoden som användes till denna uppsats var en kvalitativ intervjustudie, där fem stycken röntgensjuksköterskor intervjuades. Resultatet visade att fem olika områden ansågs var viktiga i mötet med dessa patienter. Tiden spelade en stor roll på flera sätt. Information till patienterna ansågs vara ett gott bemötande. Att vana och erfarenhet spelade en stor roll i mötet med patienten. Att etiska dilemman kunde vara att röntgensjuksköterskan tyckte att det var oetiskt att undersöka en svårt dement patient där denne har svårt att uppfatta undersökningen och dess syfte. Synpunkter på sjukvårdens sätt att ta hand om äldre patienter var också ett tema som kom fram i denna intervju. Det kom också fram att röntgensjuksköterskan behandlade alla patienter på samma sätt oavsett ålder och alla fem röntgensjuksköterskor tryckte på vikten av att informera patienterna, att vara likadan mot alla patienter. Att se individen oavsett ålder.sv
dc.language.isoswesv
dc.titleRöntgensjuksköterskans upplevelse och etiska dilemman i mötet med den äldre patienten vid en datortomografiundersökning.sv
dc.title.alternativeRadiology nurse´s experience and ethical dilemmas in the meeting with the elderly patient in a CT-scan.sv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Institute of Health and Care Sciences
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record