Now showing items 8-12 of 12

  • Upprepbarhet och generaliserbarhet i forskningen 

   Lindberg, Bo; Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället (KVVS) (2019)
   I de ingående artiklarna diskuteras förhållandet mellan upprepbarhet och generaliserbarhet inom olika vetenskapsgrenar
  • Vetenskaperna och nyttan 

   Lindberg, Bo; Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället (KVVS) (Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället (KVVS), 2017)
  • Vetenskaplig redlighet och oredlighet 

   Lindberg, Bo; Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället (KVVS) (2019)
   Rapport från symposium i KVVS kring redlighet och oredlighet i forskningen, hösten 2017
  • Vetenskapsretorik. Hur vetenskapen övertygar och övertalar 

   Lindberg, Bo; Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället (KVVS) (2014)
   I olika kapitel beskrivs olika vetenskapsgrenars traditioner för att förmedla sina budskap.
  • Vetenskapsretorik. Hur vetenskapen övertygar och övertalar 

   Lindberg, Bo; Rosengren, Mats; Josephson, Olle; Knutson, Ulrika; Johansson, Göran; Wold, Agnes; Marcusson, Lena; Landgren, Johannes; Engwall, Lars; Gustafsson, Bengt; Nilsson, Ingemar (Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället (KVVS), 2014)
   Att studera retoriken i vetenskapssamhället aktualiserar aspekter av forskningen – språkliga, psykologiska och sociala – som går utanpå det rena sanningssökandet. Författarna i den här volymen representerar olika ...