Now showing items 3-12 of 12

  • Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg. Minnesteckningar över avlidna ledamöter 2019 

   Vidén, Gunhild; Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället (KVVS) (KVVS Årsbok 2020, 2020)
  • Människans hälsa och ohälsa 

   Smedby, Björn; Mattsson, Bengt; Granström, Marta; Rydevik, Björn; Nordin, Margareta; Enerbäck, Sven; Berglund, Göran; Strandvik, Birgitta (Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället (KVVS), 2014-10)
   Föreliggande uppsatser med det övergripande namnet "Människans hälsa och ohälsa" är utarbetade med utgångspunkt från föredrag vid en KVVS-konferens med samma titel som ägde rum i oktober 2011. I dessa uppsatser behandlas ...
  • SKOTTAR I GÖTEBORG - GOTHENBURG I SKOTTLAND 

   Skarin Frykman, Birgitta (Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället (KVVS), 2011-10)
   Särtyck ur KVVS Årsbok 2011, pp. 68-79
  • Skönhetens dimensioner - Ordning och oordning i vetenskapens värld 

   Karlsson, Dahlström, Gunnar Birger; Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället (KVVS) (Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället (KVVS), 2016)
  • Slump och nödvändighet - KVVS-symposium 2012 

   Gustafsson, Bengt; Johannesson, Kerstin; Eriksson, Karl-Erik; Johansson, Ingvar; Karlsson, Birger; Olsson, Eva; Lönnroth, Johan; Jarrick, Arne (Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg (KVVS), 2012-10)
   KVVS-konferens "Slump och nödvändighet". Program och sammanfattningar.
  • Upprepbarhet och generaliserbarhet i forskningen 

   Lindberg, Bo; Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället (KVVS) (2019)
   I de ingående artiklarna diskuteras förhållandet mellan upprepbarhet och generaliserbarhet inom olika vetenskapsgrenar
  • Vetenskaperna och nyttan 

   Lindberg, Bo; Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället (KVVS) (Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället (KVVS), 2017)
  • Vetenskaplig redlighet och oredlighet 

   Lindberg, Bo; Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället (KVVS) (2019)
   Rapport från symposium i KVVS kring redlighet och oredlighet i forskningen, hösten 2017
  • Vetenskapsretorik. Hur vetenskapen övertygar och övertalar 

   Lindberg, Bo; Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället (KVVS) (2014)
   I olika kapitel beskrivs olika vetenskapsgrenars traditioner för att förmedla sina budskap.
  • Vetenskapsretorik. Hur vetenskapen övertygar och övertalar 

   Lindberg, Bo; Rosengren, Mats; Josephson, Olle; Knutson, Ulrika; Johansson, Göran; Wold, Agnes; Marcusson, Lena; Landgren, Johannes; Engwall, Lars; Gustafsson, Bengt; Nilsson, Ingemar (Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället (KVVS), 2014)
   Att studera retoriken i vetenskapssamhället aktualiserar aspekter av forskningen – språkliga, psykologiska och sociala – som går utanpå det rena sanningssökandet. Författarna i den här volymen representerar olika ...