Show simple item record

dc.contributor.authorLilja, Moa
dc.date.accessioned2012-02-21T14:35:41Z
dc.date.available2012-02-21T14:35:41Z
dc.date.issued2012-02-21
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/28803
dc.description.abstractDenna C-uppsats är en kvalitativ studie om hur personal föräldrakooperativa förskolor resonerar kring anmälningsplikt och omsorgssvikt. Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur personal på föräldrakooperativa förskolor i Göteborg resonerar kring den anmälningsplikt som ingår i deras arbete utifrån fyra teman gränser, kunskap, samverkan och påverkan. Mina frågeställningar lyder: Hur stark måste en misstanke om omsorgssvikt vara innan personalen tar kontakt med socialtjänsten, och vilka faktorer påverkar beslutet om att anmäla? Vad har personalen för kunskap kring omsorgssvikt och anmälningsplikt? Vad har personalen för förväntningar på kontakten med socialtjänsten i en situation då misstanke väckts om omsorgssvikt hos ett barn? Hur tror personalen att de skulle påverkas av att de är anställda i ett föräldrakooperativ, i en situation då de hyste misstanke om omsorgssvikt hos ett barn i verksamheten? Jag har gjort sex stycken enskilda intervjuer på fem olika föräldrakooperativ runt om i Göteborgs stad. Jag har använt mig av Karin Lundéns (2010) teoretiska begrepp kring orosnivåer och kategorier för omsorgssvikt. Jag har också tagit stöd i min analys av tidigare forskning av Staffan Jansson och Birgitta Svensson (2008) samt av Karin Lundén (2010). I resultatet framkommer det att det finns flera hinder i vägen för att barn som utsätts för omsorgssvikt ska få det stöd som samhället har att erbjuda. Det framkommer att för att samarbete mellan socialtjänsten och föräldrakooperativen ska bli möjligt så finns det olika hinder som måste överbryggas. Personalen är dåligt insatta i de stödinsatser som socialtjänsten tillhandahåller som skydd för barn och som stöd till deras föräldrar och associerar socialtjänsten främst till otrevliga upplevelser för föräldrarna. I studien framkommer det också att vissa tecken på omsorgssvikt hos barn riskerar att aldrig anmälas. Vidare tycks ändå föräldrakooperativen ha en potentiellt bra grund för att samarbete mellan personal och föräldrar ska kunna fortgå efter att en anmälan har gjorts, detta tack vare de goda relationer mellan personal och föräldrar på föräldrakooperativen.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectAnmälningsplikt, Omsorgssvikt, Föräldrakooperativa förskolor, Socialtjänstsv
dc.titleAnmälningsplikt -en studie om hur personal på föräldrakooperativa förskolor resonerar kring omsorgssvikt och anmälningsplikt.sv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Social Workeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för socialt arbeteswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record