Now showing items 1-1 of 1

    • Mandoleanmetodens effekt vid behandling av fetma hos barn och ungdomar 

      Svensson, Moa; Bernhardsson Nodesjö, Matilda (2022-06-20)
      Syfte: Syftet med denna systematiska litteraturöversikt är att undersöka om BMI SDS hos barn och ungdomar med fetma kan minskas genom användandet av Mandoleanmetoden. Metod: En systematisk litteratursökning gjordes i ...