Now showing items 1-1 of 1

    • Ingen effekt av fermenterade sojaprodukter på blodfetter 

      Lindman, Paulina; Nordqvist, Julia (2022-06-21)
      Syfte: Syftet med denna systematiska översikt var att undersöka det vetenskapliga underlaget för att supplement av fermenterade sojaprodukter har en effekt på blodfetter hos vuxna med normala blodfettsnivåer. Metod: ...