Now showing items 1-1 of 1

    • Sambandet mellan alkohol och bukfetma 

      Eriksson, Anna; Edenholm, Karin (2013-05-31)
      Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet Avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition Sammanfattning Titel: Sambandet mellan alkohol och bukfetma Författare: Anna Eriksson och Karin Edenholm Handledare: ...