Show simple item record

dc.contributor.authorPernmyr, Andréas
dc.date.accessioned2012-02-07T14:20:58Z
dc.date.available2012-02-07T14:20:58Z
dc.date.issued2012-02-07
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/28565
dc.description.abstractInvestor har i en skrivelse till Justitiedepartementet föreslagit att emissionsreglerna för aktiemarknadsbolag ses över. Ett ökat antal nyemissioner tillsammans med tolkningssvårigheter av gällande regelverk anses föreligga. Vidare hävdas att svenska aktiemarknadsbolag har konkurrensnackdelar gentemot motsvarande bolag i andra europeiska länder. Mot den bakgrunden har de svenska reglerna avseende kapitalanskaffning för aktiemarknadsbolag analyseras. En jämförelse har gjorts med ett antal europeiska länder för att utröna huruvida påståendet stämmer. Det svenska regelverket är liksom övriga EU-staters regelverk avhängigt det andra bolagsdirektivet (77/91/EEG) som sätter ramarna för hur emissionsförfarandet får hanteras. Då direktivet är ett minimidirektiv föreligger vissa skillnader mellan länderna. Endast små skillnader skiljer det nordiska staterna åt. De tyska och franska regelverken är striktare, mer komplicerade och ställer högre krav på de aktiemarknadsbolag som avser genomföra riktade emissioner. Regelverket i Storbritannien har likheter med de nordiska ländernas regelverk men tillämpningen av reglerna skiljer stort. I Storbritannien tillämpas rutinmässigt möjligheten att bemyndiga styrelsen att på eget initiativ genomföra riktade nyemissioner. Brittiska aktiemarknadsbolag har därför lättare att anskaffa kapital utan onödig tidsutdräkt. Denna möjlighet föreligger också i Sverige men utnyttjas i liten utsträckning. Svenska aktiemarknadsbolag har inte någon konkurrensnackdel gentemot övriga europeiska aktiemarknadsbolag sett till regelverkets konstruktion gällande kapitalanskaffning. Regelverket är komplicerat men Sverige skiljer inte ut sig i mängden. Möjligheter finns att efter engelsk modell tillämpa nuvarande regelverk. Därigenom skulle svenska aktiemarknadsbolag uppnå större flexibilitet och minskad tidsutdräkt vid emissionsförfarande.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseries2011:69sv
dc.subjectBolagsrättsv
dc.subjectBörsrättsv
dc.titleRiktade nyemissioner. En studie av gällande regelverk mot bakgrund av näringslivets önskan om förenklade kapitalanskaffningsreglersv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Laweng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Juridiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record