GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Human and Economic Geography / Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi (-2012) >
Kandidatuppsatser / Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi (-2012) >

Översvämningar och bebyggelse vid Mölndalsån


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/28490

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_28490_1.pdf12024KbAdobe PDF
View/Open
Title: Översvämningar och bebyggelse vid Mölndalsån
Authors: Svensson, Elin
Hellstrand, Stephanie
Issue Date: 2-Feb-2012
Degree: Student Essay
Series/Report no.: Student essay
Kulturgeografi och geografi med kulturgeografisk inriktning 2012:3
Abstract: Sammanfattning Den här uppsatsen analyserar och beskriver om översvämningar i Mölndalsån drabbar den omkringliggande bebyggelsen och vilka åtgärder som görs för att förebygga översvämningar. Då regnet kommer öka och det kommer bli allt hårdare vindar kommer översvämningarna öka i Göteborgsregionen, i bland annat Mölndalsån. Detta kan leda till översvämningar som kan komma att drabba Göteborgs stad, Mölndals stad och Härryda kommun. Exempelvis kan stora utgifter för reparation tillkomma vid... more
Description: Kandidatuppsats i Kulturgeografi
URI: http://hdl.handle.net/2077/28490
Appears in Collections:Kandidatuppsatser / Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi (-2012)

 

 

© Göteborgs universitet 2011