Show simple item record

dc.contributor.authorpersson, danielsv
dc.contributor.authorbatinic, zansv
dc.date.accessioned2011-12-20T10:56:46Z
dc.date.available2011-12-20T10:56:46Z
dc.date.issued2011sv
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/28220
dc.description.abstractAv dagens pågående debatter i media matas vi in med information om att skolan halkar efter kunskapsmässigt, hot, trakasserier och allmän oordning eskalerar. Med detta i åtanke har det vuxit fram en grundidé, att vi själva ville skapa oss en uppfattning om hur pedagoger och rektorer ställer sig i denna heta fråga. Med våra olika hållningar till den aktuella frågan gav det en extra krydda till vårt forskningsarbete. Vårt tillvägagångsätt med arbetet var att vi valde att utföra en kvalitativundersökning. Vi anser att metoden lämpar sig bäst till vårt arbete. Man får ett bättre samspel och intervjun blir mer levande mellan respondenten och intervjuaren än t.ex. enkätundersökning. Med intervjuerna ville vi belysa hur pedagoger och rektorer ser för fördelar och nackdelar med ordningsbetyget. Våra slumpmässigt utvalda grupper av respondenter bestod som sagt av rektorer och pedagoger som var sju stycken i antalet och alla var verksamma i de centralt belägna skolorna i Göteborg. Forskningsresultatet visar att både rektorer och pedagoger har en negativ inställning överlag till ett införande. Båda yrkesgrupperna säger att det måste finnas andra vägar att gå, andra verktyg att ta till istället för ordningsbetyget. Rektorerna och pedagogerna indikerar på att mer vuxna ska involveras i skolverksamheten.sv
dc.language.isosvsv
dc.subjectOrdningsbetygsv
dc.subjectRektorersv
dc.subjectPedagogersv
dc.subjectFolkpartietsv
dc.subjectIsv
dc.titleC i uppförande?- rektorers och pedagogers inställning till förslaget att återinföra ordningsbetyg.sv
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawsv
dc.type.uppsokM2sv
dc.contributor.departmentGöteborgs Universitet/Sociologiska institutionensv
dc.type.degreeStudent essaysv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record