Show simple item record

dc.contributor.authorFredriksson, Anettesv
dc.date.accessioned2011-12-20T10:56:07Z
dc.date.available2011-12-20T10:56:07Z
dc.date.issued2011sv
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/28214
dc.description.abstractSyftet med denna undersökning är att studera vad som är kritiskt för att utveckla förståelse för varför det blir ljust på dagen och mörkt på natten. Studien är en learning study och utgår från variationsteorin. Med denna metod undersöks den egna verksamheten systematiskt och med ett teoretiskt ramverk i samråd med andra lärare och forskare. Lektionerna genomförs i cykler. De planeras, genomförs, analyseras, revideras och genomförs igen. Datamaterialet består av intervjuer, videoinspelade lektioner, observationer samt frågeundersökningar innan och efter varje lektion. Undervisningen har varit åldersintegrerad, från förskoleklass till skolår 3. Huruvida åldersintegrering kan främja eller försvåra för elever att förstå lärandeobjektet analyseras också. Sammanfattningsvis kan konstateras att elevernas förståelse av fenomenet kan delas in i fyra kategorier. En föreställning om att solen försvinner bakom något, en geocentrisk modell där solen rör sig runt jorden, en heliocentrisk modell med solen i centrum och en kategori med den heliocentriska modellen men med svårigheten att relatera den till egna observationer. Liknande resultat har tidigare studier visat, men i denna studie går jag ett steg längre och undersöker vad som orsakar dessa föreställningar. De kritiska aspekter som framkommit för att förstå lärandeobjektet är att utveckla förståelse för att jorden roterar runt sin egen axel ett varv per dygn och att samtidigt förstå att jorden kretsar runt solen, som har en fast position, en gång per år. Detta måste uppfattas simultant. Mellan andra och tredje lektionen skiftades perspektivet från jordens rörelser till att solen inte rör sig. Solens position var då invariant medan jordens rörelser varierades. Då möjliggjordes urskiljning av de kritiska aspekterna till lärandeobjektet. Den åldersintegrerade undervisningen påvisade vikten av att utgå från barns kvalitativt olika förförståelse. Studien gick från att i första lektionen inte lyckas hitta de kritiska aspekterna till att i tredje lektionen nå ett positivt utfall för flertalet elever, oavsett ålder.sv
dc.language.isosvsv
dc.subjectLearning studysv
dc.subjectåldersintegreringsv
dc.subjectvariationsteorisv
dc.titleVad är det som gör att det blir mörkt på natten? En learning study med åldersintegrerad undervisning.sv
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawsv
dc.type.uppsokM2sv
dc.contributor.departmentGöteborgs Universitet/Sociologiska institutionensv
dc.type.degreeStudent essaysv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record