Show simple item record

dc.contributor.authorHåkansson, Lindasv
dc.date.accessioned2011-12-20T10:55:21Z
dc.date.available2011-12-20T10:55:21Z
dc.date.issued2011sv
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/28205
dc.description.abstractSammanfattning Syftet med den här textanalysen har varit att försöka underlätta förändringen mellan läroplaner hösten 011 för grundskolelärare i fysik. En analys av i vilken utsträckning befintligt läromedel i fysik återspeglar det som den nya kursplanen förmedlar. Som bakgrund presenteras vilka riksdagsbeslut som ligger till grund för den nya läroplanen och den nya betygsskalan och en fördjupning i kursplanen för fysik från Lgr 11. Tidigare liknande undersökningar har gjorts av skolverket, skolinspektionen och utomlands, några av dessa finns presenterade i korthet. Det är ur de tidigare undersökningarna som min analys har sin utgångspunkt. Jag har använt mig av en mall som tolkningsverktyg i analysen och granskat tre olika läromedel i relation till kursplanen. Samma mall användes i en undersökning gjord på uppdrag av skolinspektionen. Tidigare undersökningar visar att läromedel i fysik har dålig koppling till läroplanen. Det finns därför en anledning att forska vidare inom detta område. Resultatet visar den nya kursplanen tydligt förmedlar vad som ska tas upp i undervisningen och ger i vissa fall exempel på hur stoffet kan behandlas. Samma tydlighet återfinns inte i läromedlen. Ingen av de tre granskade böckerna uppfyller helt och hållet de krav som återges i kursplanen. Två av tre läromedel har större delen av det innehållsliga stoff som krävs men saknar uppmaningar till diskussion, information om källkritik och kopplingen mellan naturvetenskap, teknik och samhällsutveckling (STS). Det tredje läromedlet har större brister i innehållet men har flera bra exempel på diskussionsövningar och uppmanar eleven att söka information i ytterligare källor.sv
dc.language.isosvsv
dc.subjectTextanalyssv
dc.subjectläromedelsanalyssv
dc.subjectläroplansv
dc.subjectläromedel,sv
dc.titleLäraren, läroplanen och läromedlen – en textanalys av läroböcker i fysiksv
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawsv
dc.type.uppsokM2sv
dc.contributor.departmentGöteborgs Universitet/Sociologiska institutionensv
dc.type.degreeStudent essaysv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record