Show simple item record

dc.contributor.authorMatic, Jasminasv
dc.date.accessioned2011-12-20T10:53:16Z
dc.date.available2011-12-20T10:53:16Z
dc.date.issued2011sv
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/28180
dc.description.abstractSyfte och frågeställning Syftet med studien var att undersöka om pedagoger och elever upplever att ett bra fungerande skolbibliotek stimulerar elevernas kunskapsutveckling i årskurs två utifrån deras upplevelser och uppfattningar om ett skolbibliotek. För att få mitt syfte besvarat ställde jag mig tre frågeställningar som berörde mitt syfte. De frågeställningar jag ställde var:  Hur påverkar skolbiblioteket eleverna i deras dagliga arbete?  Hur kan skolbiblioteket förbättra kunskapsutvecklingen?  Vilka erfarenheter av skolbibliotekets roll för att utveckla kunskapsutvecklingen finns hos eleverna? Metod och material Jag valde att gör en kvalitativ undersökning i form av intervjuer där jag intervjuade fyra pedagoger och åtta elever på två olika skolor. Materialet transkriberades först och sedan tolkades materialet utifrån mina frågeställningar. Resultatet jag fick fram kopplade jag till mitt syfte och den tidigare forskning som finns om skolbiblioteket. Resultat Resultatet visade att man såg väldigt positivt till skolbiblioteket och det användes på olika sätt i undervisningen såsom läsning av skönlitteratur, läsning av faktalitteratur och att skriva arbeten. Det visades sig att ett samarbete med en skolbibliotekarie skulle kunna hjälpa till med elevernas kunskapsutveckling på många sätt som t.ex. utveckla deras läsförmåga, läsutveckling, läslust, den språkliga medvetenheten, bibliotekskunskap och informationssökning både med hjälp av digitala och icke digitala resurser. Resultatet visade att ett skolbibliotek var en viktig resurs i undervisningen som pedagogerna kunde ta del av för att främja elevernas kunskapsutveckling.    sv
dc.language.isosvsv
dc.subjectSkolbiblioteksv
dc.subjectkunskapsutvecklingsv
dc.subjectpedagogsv
dc.subjectskolbisv
dc.titleSkolbiblioteket – stimulans för elevernas kunskapsutveckling?sv
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawsv
dc.type.uppsokM2sv
dc.contributor.departmentGöteborgs Universitet/Sociologiska institutionensv
dc.type.degreeStudent essaysv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record