Show simple item record

dc.contributor.authorAhlberg, Helenesv
dc.contributor.authorForsdahl, Evasv
dc.contributor.authorMansouri, Shilasv
dc.date.accessioned2011-12-20T10:52:58Z
dc.date.available2011-12-20T10:52:58Z
dc.date.issuedsv
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/28177
dc.description.abstractFöreliggande examensarbete är en undersökning av mötet mellan pedagoger och elever. Vi har specifikt fokuserat på betydelsen av genusmedvetenhet i matematikundervisning för elevers intresse och motivation för ämnet. Studien har som bakgrund att en jämställd undervisning ses som något självklart av alla lärare och elever. Tidigare studier visar dock att det finns skillnader i resultat och attityder i ämnet matematik mellan pojkar och flickor. Flickor har generellt mer intresse för ämnet matematik i de tidiga åldrarna än vad pojkarna har. Syftet med vår studie är att undersöka lärares genusmedvetenhet och dess påverkan på eleverna i matematikundervisningen. Vidare vill vi undersöka vilken inverkan lärare och de pedagogiska mötena har för elevers intresse och motivation för matematik, samt hur matematikintresset är relaterat till kön och genus. V vill med vår studie också visa vilka faktorer det är som påverkar elever i deras synsätt på ämnet matematik. Studien baseras på undersökningar vid tre olika skolor i Västra Götaland där vi har genomfört dels fokusgruppsintervjuer med elever i åk 3-6, samt gjort observationer i matematikundervisning i klassrum, och intervjuat tre pedagoger som undervisade i matematik i valda klasser. Studiens resultat visar att ämnet matematik alltid har betraktats som en manlig domän och det har lett till könsskillnader mellan pojkar och flickor. Genom att bemöta alla elever lika oavsett biologisk kön anser vi att man kan motverka könsskillnader i skolans värld. Genom att medvetandegöra pedagogernas förhållningssätt gentemot eleverna kan man nå en mer jämställd undervisning och skola oavsett könstillhörighet. Vi fokuserar matematikämnet då det är belagt i tidigare studier som ett ämne präglat av kön och genus.    sv
dc.language.isosvsv
dc.titleEn studie ur ett genusperspektiv av mötet mellan pedagoger och elever i ämnet matematik i grundskolansv
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawsv
dc.type.uppsokM2sv
dc.contributor.departmentGöteborgs Universitet/Sociologiska institutionensv
dc.type.degreeStudent essaysv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record