Show simple item record

dc.contributor.authorJonsson, Carolinesv
dc.date.accessioned2011-12-20T10:52:30Z
dc.date.available2011-12-20T10:52:30Z
dc.date.issued2011sv
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/28172
dc.description.abstractSammanfattning: Anledningen till vårt val av ämne är att vi är intresserade av hur de estetiska ämnena används i undervisningen. Eftersom vi har läst specialiseringar inom bild och drama har vi begränsat oss till att undersöka hur dessa två ämnen behandlas. Vårt syfte med detta arbete är att ta reda på om pedagogerna använder sig av de estetiska ämnena som metod i sin övriga undervisning samt vilken påverkan detta har på elevernas lärande enligt pedagogerna. Vi har använt oss av en kvalitativ intervjumetod för att få fram vårt empiriska resultat. I vår undersökning intervjuade vi åtta pedagoger på fyra olika skolor. Alla pedagogerna undervisar på något sätt i de estetiska ämnena bild och drama. Skolorna har olika pedagogiska inriktningar. Våra åtta pedagoger är alla eniga om att ett integrerat arbetssätt mellan estetiska ämnen och övriga ämnen är positivt. Genom att lära med fler sinnen anser pedagogerna att eleverna lär sig bättre och får en djupare förståelse. Pedagogerna är även eniga om att ett integrerat arbetstillfälle kräver mer planeringstid samtidigt som de är tvungna att vara extra tydliga med sitt syfte för att inte tappa fokus. Tydligheten gäller även mot elever och föräldrar för att de ska förstå vad som arbetas med på lektionerna. Vinsterna väger ändå upp nackdelarna anser pedagogerna. Ett integrerat arbetssätt skapar ett lustfyllt lärande och därigenom större motivation hävdar de.sv
dc.language.isosvsv
dc.subjectEstetiska ämnensv
dc.subjectverktygsv
dc.subjectvarierad undervisningsv
dc.subjectbsv
dc.titleIntegration av estetiska ämnen med kärnämnen - är det till för- eller nackdel för elevernas förståelse av undervisningen?sv
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawsv
dc.type.uppsokM2sv
dc.contributor.departmentGöteborgs Universitet/Sociologiska institutionensv
dc.type.degreeStudent essaysv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record