Show simple item record

dc.contributor.authorPettersson, Mathildasv
dc.date.accessioned2011-12-20T10:52:26Z
dc.date.available2011-12-20T10:52:26Z
dc.date.issued2011sv
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/28171
dc.description.abstract___________________________________________________________________________ Syfte:Med vårt examensarbete vill vi undersöka barnens och pedagogernas syn på hur sambandet mellan lek och lärande är. Frågeställningar:Varför leker barn? Hur skiljer sig leken bland de yngsta och äldsta barnen? Hur bidrar pedagogerna till barns lek? Metod: I vår studie har vi valt att använda oss av kvalitativa intervjuer och observationer, med barn och pedagoger på två olika förskolor. Vi använde oss utav ljudinspelningar för att få med allt under intervjuerna. Sedan transkriberades de till pappersformat. Resultat:Vi har kommit fram till att pedagogerna och den tidigare forskningen är eniga om att leken har stor betydelse för barns lärande och utveckling. Vi menar att genom leken får barnen chans att träna sin sociala och kommunikativa förmåga samt sitt verbala språk. En slutsats som vi kan dra efter att ha gjort vår studie är att åldern inte alltid stämmer överens med den utveckling barnet besitter. De yngre barnen kommunicerar på andra sätt än det verbala språket, de använder sig istället av kroppsspråk och gester. De äldre barnen leker ofta rollekar. Pedagogerna bidrar till barns lek genom att förändra miljön regelbundet samt att se till så att det finns material och leksaker i barnens höjd. Betydelse för läraryrket: Som pedagog är det viktigt att man inte avbryter barns lek utan att man ger dem tid och möjligheter att leka.    sv
dc.language.isosvsv
dc.subjectLeksv
dc.subjectlärandesv
dc.subjectutvecklingsv
dc.subjectbarnsv
dc.subjectpedagogsv
dc.subjectförskolasv
dc.titleBarns lärande och utveckling i leken Kursansvarig Institution LAU370: Institutionen för pedagogik och didaktik samtsv
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawsv
dc.type.uppsokM2sv
dc.contributor.departmentGöteborgs Universitet/Sociologiska institutionensv
dc.type.degreeStudent essaysv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record