Show simple item record

dc.contributor.authorRauswall, Joelsv
dc.date.accessioned2011-12-20T10:51:48Z
dc.date.available2011-12-20T10:51:48Z
dc.date.issued2011sv
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/28163
dc.description.abstractDenna undersökning är en kvalitativ studie där syftet är att undersöka hur pedagoger funderar kring begreppet pedagogstyrda motoriska aktiviteter och hur dessa skulle kunna användas i förskoleverksamhet. Vi har utgått ifrån tre didaktiska huvudfrågor som följer som en röd tråd genom arbetet; vad, hur och varför. Våra frågeställningar blir utifrån dessa frågor vad pedagogstyrda motoriska aktiviteter har för relevans för barns utveckling och lärande, hur dessa motoriska aktiviteter ser ut praktiskt och vad det finns för motivering och för- och nackdelar med pedagogstyrda motoriska aktiviteter. För att kunna ta del av pedagogers tankar och funderingar använde vi samtalsintervjuer som metod. Vi diskuterar i arbetet vad motoriska och fysiska aktiviteter har för betydelse för barn nu och i deras framtida liv utifrån olika aspekter. I de resultat vi presenterar framkommer att pedagogstyrda motoriska aktiviteter är något som alla intervjuade pedagoger anser är viktigt att använda sig av i verksamheten. Dels för barns generella utveckling men även för barns motoriska lärande och lärande inom andra områden som till exempel matematik. Barn ska genom pedagogstyrda aktiviteter enligt pedagogerna främst utveckla rörelseglädje, men även vissa färdigheter som att hoppa, springa, rulla och krypa. När pedagogerna pratade om hur dessa motoriska aktiviteter skulle kunna genomföras tog de upp olika sorters hinderbanor, motoriska lekar, mini-röris och att gå till skogen. Att utveckla ett lugn, se till att barnen gör av med energi och att få med alla barn var även saker som pedagogerna pratade om. Men det framkom även att detta inte är något som används i den utsträckning som pedagogerna skulle vilja och att det beror på omständigheter som tid, motivation och intresse i arbetslaget. Vår slutsats med arbetet är att pedagogstyrda motoriska aktiviteter är av stor vikt att arbeta med i den dagliga verksamheten och att en medvetenhet från pedagogernas sida är nödvändig.sv
dc.language.isosvsv
dc.subjectMotoriksv
dc.subjectpedagogstyrda motoriska aktivitetersv
dc.subjectlärasv
dc.title"Man lär ju med kroppen också" - En intervjustudie om pedagogstyrda motoriska aktiviteter i förskolansv
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawsv
dc.type.uppsokM2sv
dc.contributor.departmentGöteborgs Universitet/Sociologiska institutionensv
dc.type.degreeStudent essaysv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record