Show simple item record

dc.contributor.authorAndersson, Christinesv
dc.date.accessioned2011-12-20T10:48:59Z
dc.date.available2011-12-20T10:48:59Z
dc.date.issued2011sv
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/28134
dc.description.abstractDen metod som har använts för att uppfylla studiens syfte, är en kvalitativ undersökning samt en observation/fallstudie. Undersökningen har gjorts under en veckas tid på en montessoriförskola. Urvalsgruppen bestod av fyra förskollärare som har jobbat olika länge inom montessoripedagogiken och en barngrupp på cirka 0 barn. Till den teoretiska anknytningen har det gjorts ett urval bland relevant litteratur, artiklar samt internet. Dessa har givit en bakgrund till montessoripedagogiken och dess grundtankar och de olika didaktiska synsätt som lärare kan använda sig av vid matematikinlärning. Resultatet har visat att samtliga förskollärare använder sig av ett eller två av de tre synsätt som presenteras i studien. De använder sig av problemlösning och de menar också att barnen själva ska upptäcka matematiken med förskollärarnas stöd. Studien visar också att förskollärarna förhåller sig mellan teori och praktik, det vill säga att de följer den pedagogiska iden genom praktiken. Genom de material som finns, ska matematiken främjas samt att det är bland annat genom materialen som det ska bli ett lustfyllt lärande. Genom att ta del av vår studie ges en bild av hur matematikinlärningen främjas inom montessoripedagogiken. Dessutom ges en inblick i de olika didaktiska synsätt som förskollärarna på den aktuella förskolan har. Detta är betydelsefullt för lärare som jobbar med matematik i förskola/skola, att reflektera över det synsätt som används.sv
dc.language.isosvsv
dc.subjectMatematikinlärningsv
dc.subjectmontessoripedagogiksv
dc.subjectBelief sysv
dc.titleMatematiken finns överalltsv
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawsv
dc.type.uppsokM2sv
dc.contributor.departmentGöteborgs Universitet/Sociologiska institutionensv
dc.type.degreeStudent essaysv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record