Show simple item record

dc.contributor.authorPemaj, Toni
dc.contributor.authorThesslund, Sandra
dc.date.accessioned2011-12-07T13:47:09Z
dc.date.available2011-12-07T13:47:09Z
dc.date.issued2011-12-07
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/28082
dc.description.abstractÄnda sedan Sverige gick med i EU har man varit medveten om att Sverige strider mot EU:s mervärdesskattedirektiv. Än idag har Sverige fortfarande inte anpassat alla sina delar i momslagen till direktivet och på grund av detta inledde EU år 2009 ett fördragsbrottsförfarande mot Sverige. Utredningen som Sverige själva gjorde under 2009 kom fram till att Sverige fortfarande inte var förenliga med direktivet i vissa delar, framförallt det faktum att Sverige undantar alla allmännyttiga ideella föreningar från mervärdesskatt. Efter utredningen lämnade Sverige in ett förslag till EU-kommissionen angående ändringar i Sveriges momslagstiftning. Idetta förslag stod det bland annat att Sverige, istället för att undanta alla ideella föreningar, endast skulle undanta de föreningar med en omsättning under 1 000 000 kr om året från momsplikt. I februari 2011 fick Sverige avslag på detta förslag och debatten i Sverige kom igång på allvar. Reaktionerna från Sverige var övergripande negativa där det uttrycktes en rädsla för att få in alla de förändringar som direktivet kräver i den svenska momslagstiftningen. Farhågorna som kunde utläsas var bland annat att det skulle resultera i ökade kostnader för föreningarna, att det skulle bli ett dråpslag mot de mindre föreningar som inte skulle kunna bära den ökade administrationen samt att det skulle bli ödesdigra konsekvenser för det svenska föreningslivet i allmänhet. Syftet med denna uppsats blev att utröna om dessa konsekvenser var en generell uppfattning samt analysera om det fanns några andra möjliga effekter, positiva som negativa, av förändringarna i momslagen. Uppsatsen gjordes som en kvalitativ studie genom att studera litteratur, akademiska artiklar och uttalanden från regering, samt genom intervjuer med experter inom skatteområdet, representanter från föreningslivet och företrädare från de fyra stora revisionsbyråerna i Sverige. Studien visade att det finns en stor oro ute i föreningslivet angående de förestående förändringarna, men att denna oro inte alla gånger är grundad på fakta. För de föreningar som kommer att drabbas kommer det att innebära högre kostnader, men det kommer också att bli gynnande för vissa då de kan göra avdrag för ingående moms. De föreningar som kommer över, eller som precis ligger på gränsen till, den föreslagna omsättningströskeln, kommer troligtvis att omorganisera eller bolagisera sig för att lättare hantera problemen. Om Sverige får igenom sitt förslag på 250 000 kr kommer troligtvis inte det befarade dråpslaget mot den svenska föreningskulturen att bli så omfattande, då endast få föreningar kommer att påverkas. Utfallet skulle kunna bli annorlunda om Sverige tar sig an direktivet fullständigt då samtliga föreningar och företag skulle bli momspliktiga.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesExternredovisningsv
dc.relation.ispartofseries10-11-117Msv
dc.titleSkall vi kämpa ända in i kaklet? Möjliga effekter av mervärdesskatt för ideella idrottsföreningar i Sverigesv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Business Administrationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record