GUPEA >
Gothenburg University Library / Göteborgs universitetsbibliotek >
Digitaliserade samlingar >
Monografier >

Kongl. Maj:ts Nådige Reglemente, För Chirurgiska Underwisningen och dem som i Fältskärs-Konsten sig wilja inöfwa. Gifwit Stockholms Slott den 28 october 1797.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/28047

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_28047_1.pdf3900KbAdobe PDF
View/Open
Title: Kongl. Maj:ts Nådige Reglemente, För Chirurgiska Underwisningen och dem som i Fältskärs-Konsten sig wilja inöfwa. Gifwit Stockholms Slott den 28 october 1797.
Issue Date: 1798
Publication type: book
Publisher: Stockholm, Tryckt i Kongl. Tryckeriet, 1798
Description: Ingår i: Kronol. saml. : Författningar och handlingar angående allmänna sjukvården 1766-1852
URI: http://hdl.handle.net/2077/28047
Appears in Collections:Monografier

 

 

© Göteborgs universitet 2011