GUPEA >
Gothenburg University Library / Göteborgs universitetsbibliotek >
Digitaliserade samlingar >
Monografier >

Kongl. maj:ts förnyade nådiga instruction för des collegium-medicum. Gifwen Stockholms slott den 28 october 1797.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/28046

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_28046_1.pdf7906KbAdobe PDF
View/Open
Title: Kongl. maj:ts förnyade nådiga instruction för des collegium-medicum. Gifwen Stockholms slott den 28 october 1797.
Issue Date: 1798
Publication type: book
Publisher: Stockholm, 1798 : (kungl.tryckeriet)
Description: Ingår i: Kronol. saml. : Författningar och handlingar angående allmänna sjukvården 1766-1852
URI: http://hdl.handle.net/2077/28046
Appears in Collections:Monografier

 

 

© Göteborgs universitet 2011