GUPEA >
Gothenburg University Library / Göteborgs universitetsbibliotek >
Digitaliserade samlingar >
Monografier >

Öfwer-Ståthållarens Instruction för denne stadens chirurgicus. Daterad den 25 junii 1796


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/28045

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_28045_1.pdf1193KbAdobe PDF
View/Open
Title: Öfwer-Ståthållarens Instruction för denne stadens chirurgicus. Daterad den 25 junii 1796
Issue Date: 1796
Publication type: book
Description: Ingår i: Kronol. saml. : Författningar och handlingar angående allmänna sjukvården 1766-1852
URI: http://hdl.handle.net/2077/28045
Appears in Collections:Monografier

 

 

© Göteborgs universitet 2011