GUPEA >
Gothenburg University Library / Göteborgs universitetsbibliotek >
Digitaliserade samlingar >
Monografier >

Kongl. maj:ts nådiga instruction för det til öfwerstyrelsen wid hospitalen, barnhusen och lazaretterne instiftade seraphimer ordens-gillet. Gifwet Stockholm i ordens-capitlet den 28 april 1791. Cum gratia & privilegio s:æ r:æ maj:tis. :b Stockholm, tryckt i kongl. tryckeriet, 1791.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/28044

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_28044_1.pdf3330KbAdobe PDF
View/Open
Title: Kongl. maj:ts nådiga instruction för det til öfwerstyrelsen wid hospitalen, barnhusen och lazaretterne instiftade seraphimer ordens-gillet. Gifwet Stockholm i ordens-capitlet den 28 april 1791. Cum gratia & privilegio s:æ r:æ maj:tis. :b Stockholm, tryckt i kongl. tryckeriet, 1791.
Issue Date: 1781
Publication type: book
Publisher: Stockholm, 1791 (kungl.tryckeriet)
Description: Del av Författningar och Handlingar rörande allmänna Sjukvården 1766-1852
URI: http://hdl.handle.net/2077/28044
Appears in Collections:Monografier

 

 

© Göteborgs universitet 2011