GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Institute of Neuroscience and Physiology / Institutionen för neurovetenskap och fysiologi >
Magisteruppsatser >

Självskattning vid användning av en respektive två hörapparater


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/28026

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_28026_1.pdf2065KbAdobe PDF
View/Open
Title: Självskattning vid användning av en respektive två hörapparater
Other Titles: Self assessment from one versus two hearing aids
Authors: Persson, Ann-Charlotte
Issue Date: 29-Nov-2011
Degree: Student essay
Series/Report no.: Uppsats
Keywords: Självskattning
Nytta
Hörapparat
Hörapparatsanvändning
Hörselrehabilitering
Abstract: Syfte Syftet med studien var att undersöka med frågeformulär om det finns någon skillnad i nytta i olika vardagssituationer för personer med sensorineural hörselnedsättning med hörapparat utprovad till ett öra respektive båda öronen. Material och Metod Deltagargruppen bestod av 71 personer. Metoden var en experimentell, randomiserad kontrollerad studie, med crossover för intern kontroll. Efter varje interventionsperiod skattade deltagarna nyttan utifrån frågeformulär. I studien definieras... more
Description: Ingen
URI: http://hdl.handle.net/2077/28026
Appears in Collections:Magisteruppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011