Show simple item record

dc.contributor.authorGallardo Alvarez, Nelson
dc.date.accessioned2011-11-25T09:50:15Z
dc.date.available2011-11-25T09:50:15Z
dc.date.issued2011-11-25
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/28015
dc.description.abstractEn gymnasieklass i spanska som modernt språk, steg 4, fyllde i tre enkäter om hur dialogen kan fungera som en didaktisk resurs för en gemensam läsning av skönlitterära texter, i detta fall en microberättelse/kortprosa. I studien är begreppet dialog centralt och förstås som en didaktisk resurs för att skapa ny kunskap och innebörd av texten utifrån en kontinuerlig interaktion mellan elevläsare, dvs. läsare som är elever och läser i ett skolsammanhang. Studien omfattar relevanta aspekter av den fiktiva texten och dess läsning ur ett dialogiskt perspektiv, relationen mellan läsning och dialog för förståelse och tolkning av den fiktiva texten, elevläsarnas motivation, deltagande och delaktighet inom de olika faserna av läsningen och dialogen samt hur det didaktiska sättet att använda den fiktiva texten i undervisningen påverkar elevernas tolkning. Resultatet visar att ett dialogiskt samarbete minskar svårigheter i läsningen av skönlitterära texter. Elevläsarnas mål med läsningen är att lära sig nya ord samt att uttrycka sig på spanska och i mindre grad tolkningen av själva texten utifrån kultur och författarens kontext. Dialogen ses som en adekvat strategi för att underlätta svårigheter i läsningen av texten när det gäller i översättning, förståelse och tolkning. Elevläsarna anger som förutsättningar för en dialogisk gemensam läsning: närhet, kreativitet, konsensus, lust, tillit och en lagom lång text att diskutera. Faktorer som autenticitet, om texten är intresseväckande, textens längd och att texten är anpassad till elevernas kunskapsnivå dyker upp som faktorer som motiverar elevläsarna till en dialogisk läsning. Resultatet visar att det var svårt för elevläsarna att koppla läsningen av microberättelsen till sina egna personliga erfarenheter och att uppnå en identifikation med texten. I analysen av texten utifrån ett litterärt perspektiv är litterära begrepp till hjälp och uppskattas av elevläsarna. Resultatet diskuteras i termer av dialogens innebörd för läsningen av microberättelser.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesMagisteruppsats Pedagogiksv
dc.relation.ispartofseriesVT11-IPS-07 PDA161sv
dc.subjectämnesdidaktiksv
dc.subjectundervisningsv
dc.subjectläsningsv
dc.subjectskönlitteratursv
dc.subjectlärandesv
dc.titleDialog mellan elevläsare. En studie om påverkan på elevers motivation och reception vid läsning av fiktiva texter i spanskundervisningsv
dc.typeTexteng
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of education and special educationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogikswe
dc.type.degreeStudent Essayeng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record