Show simple item record

dc.contributor.authorFransson, Sandra
dc.contributor.authorLundin, Frida
dc.date.accessioned2011-11-24T09:58:23Z
dc.date.available2011-11-24T09:58:23Z
dc.date.issued2011-11-24
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/28009
dc.description.abstractInledning: Psykisk ohälsa samt värk är de vanligaste orsakerna till att människor upplever sitt hälsotillstånd som nedsatt. Bland kvinnor utgör dessa tillstånd tre fjärdedelar av sjuk- och aktivitetsersättningar. Projektet Fyrklövern startades med syfte att utvärdera en kombinationsmetod av Grön rehabilitering och Supported Employment (SE). Projektledningen önskade även en utvärdering av deltagarnas livskvalitet vilket resulterade i att denna uppsats har genomförts. Syfte: Syftet med studien var att undersöka om kvinnors livskvalitet förbättrades efter intervention Grön rehabilitering och SE. Metod: Enkätundersökning med kvantitativ ansats. Mätinstrumentet SF-36 som mäter hälsorelaterad livskvalitet användes. Resultat: Resultatet visade att Grön rehabilitering och SE förbättrade deltagarnas livskvalitet i vissa av skalorna i SF-36 frågeformulär. Diskussion: Resultatet och tidigare forskning visar på effekten av Grön rehabilitering och SE. Distriktssköterskan har en viktig roll i att möta långtidssjukskrivna kvinnor då detta är en grupp som ökar i samhället. Betydelsen av att etablera en god relation och kommunikation med dessa kvinnor är av vikt för att främja en god hälsa. Slutsats: Kombinationen Grön rehabilitering och SE förbättrade livskvaliteten bland långtidssjukskrivna kvinnor. Den psykiska ohälsan ökar alltmer vilket ofta leder till nedsatt livskvalitet och långtidssjukskrivningar. Detta kräver en lyhördhet och ett stort engagemang hos distriktssköterskan. Nyckelord: Kvinnor, Långtidssjukskriven, Livskvalitet, Psykisk ohälsa, Grön rehabilitering, Supported Employment.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectWomensv
dc.subjectLong-term sicknesssv
dc.subjectQuality of lifesv
dc.subjectMental healthsv
dc.subjectHorticultural therapysv
dc.subjectSupported Employmentsv
dc.titleEn utvärdering av långtidssjukskrivna kvinnors livskvalitet – Projektet Fyrklövernsv
dc.title.alternativeAn evaluation of the quality of life among long-term sick women – The project Fyrklövernsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Institute of Health and Care Sciences
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record