GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of pedagogical, curricular and professional studies / Institutionen för didaktik och pedagogisk profession (IDPP) >
Masteruppsatser (IDPP) >

Sex elevtexter om sex. Skrivpraktik i en gymnasiekurs i sex och samlevnad


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/27985

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_27985_1.pdf644KbAdobe PDF
View/Open
Title: Sex elevtexter om sex. Skrivpraktik i en gymnasiekurs i sex och samlevnad
Authors: Bengtsdotter Katz, Viktoria
Issue Date: 18-Nov-2011
Degree: Student essay
Student essay
Series/Report no.: Masteruppsats
VT10-2611-04 PDA462
Keywords: sex- och samlevnadsundervisning
textanalys
genrer
ämnesspråk
uppgiftskulturer
systemfunktionell grammatik (SFG)
Abstract: Syfte: Syftet med studien är att försöka synliggöra vilka genrer ett antal gymnasieelever tillämpar när de skriver texter inom en 50-poängskurs i sex och samlevnad. Teori: Skrivande placeras i ett sociokulturellt perspektiv där eleverna får använda skrivandet för att bearbeta nyvunna kunskaper. Textanalyserna tar stöd i genrepedagogiken och systemfunktionell grammatik. Material och metod: Tre skrivuppgifter bestående av lärarinstruktioner och elevtexter i en kurs i sex och samlevnad är unde... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/27985
Appears in Collections:Masteruppsatser (IDPP)

 

 

© Göteborgs universitet 2011