Show simple item record

dc.contributor.authorJohansson, Ann-Charlotte
dc.contributor.authorSkoglundh, Karin
dc.date.accessioned2011-11-16T09:55:21Z
dc.date.available2011-11-16T09:55:21Z
dc.date.issued2011-11-16
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/27976
dc.description.abstractAv alla primärvårdskonsultationer utgör patienter med medicinskt oförklarade symtom (MOS) ca 15-30 %. Denna patientgrupp uppvisar ofta ett eller flera fysiska symtom och upplever ett stort lidande och ofta även en försämrad funktion. Det krävs en ökad förståelse för patienter med MOS och ett personcentrerat perspektiv ligger till grund för pilotstudien. I tidigare forskning uttrycks en frustation hos såväl vårdpersonal som patienter. Ur ett omvårdnadsperspektiv saknas en helhetssyn i omhändertagandet av patientgruppen. Syftet med studien är att belysa hur patienter med medicinskt oförklarade symtom beskriver sin hälsoprocess. Fyra informanter intervjuades och datamaterialet analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visade att det för patienterna handlade om att uthärda genom att acceptera livets gång. Känslor av maktlöshet och förlust genomsyrade materialet. Vidare fanns det en underliggande önskan om att bli sedd och bekräftad. Socioekonomiska faktorer såsom exempelvis arbetsförhållanden påverkade patienternas livssituation och därmed hälsoprocessen. För att nå ökad förståelse för patientgruppen krävs det att distriktssköterskan ser på problematiken med dubbla glasögon.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectMedicinskt oförklarade symtomsv
dc.subjectPersoncentrerad vårdsv
dc.subjectDistriktssköterskasv
dc.subjectHälsoprocesssv
dc.titleÖverleva eller leva. Patienter med medicinskt oförklarade symtom och deras beskrivningar av hälsoprocessen.sv
dc.title.alternativeSurvive or living. Patients with unexplained medically symptoms and how they describe the health process.sv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Institute of Health and Care Sciences
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record