GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
The School of Public Administration / Förvaltningshögskolan >
Kandidatuppsatser, Hälso- och sjukvårdsadministration (HSA) >

Vårdenhetschefer inom slutenvårdspsykiatrin om nattarbetande omvårdnadspersonal. - En fallstudier


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/27971

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_27971_1.pdfVt 20111946KbAdobe PDF
View/Open
Title: Vårdenhetschefer inom slutenvårdspsykiatrin om nattarbetande omvårdnadspersonal. - En fallstudier
Authors: Holmberg, Christoper
Issue Date: 15-Nov-2011
Degree: Student essay
URI: http://hdl.handle.net/2077/27971
Appears in Collections:Kandidatuppsatser, Hälso- och sjukvårdsadministration (HSA)

 

 

© Göteborgs universitet 2011