Show simple item record

dc.contributor.authorKasperowski, Dick
dc.contributor.editorBragesjö, Fredrik
dc.date.accessioned2011-10-26T15:30:47Z
dc.date.available2011-10-26T15:30:47Z
dc.date.issued2011-10
dc.identifier.issn1650-6499
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/27921
dc.description.abstractDenna rapport har skrivits inom forskningsprojektet ”Det förvetenskapligade samhällets demokrati” vid Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborgs universitet. Projektet, som är förlagt till ämnet vetenskapsteori, finansieras av Vetenskapsrådet och påbörjades i januari 2008 och beräknas slutrapporteras 2013. Projektledare är Dick Kasperowski, som tillsammans med Fredrik Bragesjö också utför forskningen. Projektet handlar om det som vanligtvis kallas den tredje uppgiften i högskolelagen, och undersöker olika aspekter av lagstiftarens syn på universitetets relation till samhället samt hur olika institutioner och aktörer förhåller sig till den. Den tredje uppgiften, formulerad som en uppmaning att sprida forskningen till samhället, blev en ordinarie uppgift för universitet och högskolor, tillsammans med undervisning och forskning, i samband med den nya högskolelagen 1977. Två decennier senare ändrades lagen, från att alltså ha talat om spridning av kunskap till att nu inkludera en lydelse som kan tyckas överskrida det tidigare spridningsuppdraget, nämligen att högskolor och universitet från och med 1997 också ska ”samverka” med samhället. Som helhet avser projektet att analysera konsekvenserna av den tredje uppgiftens olika formuleringar, både vid etableringen samt revideringarna. Vidare undersöks vilka konsekvenser, i termer av skyldigheter och rättigheter, som de olika lagformuleringarna skapat för svenska universitet, institutioner och deras personal. Syftet med denna delrapport är att besvara en mycket begränsad aspekt av de övergripande forskningsfrågorna; i flera fall redovisas dessutom ytterligare frågor som väckts vid genomgången av det empiriska materialet och mer tentativa diskussioner förs. Här redogörs översiktligt för dels diskussioner och argument i policydokument när lagen med spridningsformuleringen kompletterades av samverkansuppdraget samt hur den tredje uppgiften hanterades i Forskningsrådsnämnden (FRN), en myndighet som skapades samma år som högskolelagen infördes med ett tydligt ansvar för forskningsinformation. Dick Kasperowski och Fredrik Bragesjö Göteborg, oktober 2011sv
dc.format.extent134sv
dc.language.isoswesv
dc.publisherInstitutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteorisv
dc.relation.ispartofseriesVetenskapsteoris serie 1sv
dc.relation.ispartofseries207sv
dc.subjecttredje uppgiftensv
dc.subjectuniversitetshistoriasv
dc.subjectsamverkansv
dc.subjecthögskolelagensv
dc.titleBilda och samverka: om införandet, implementering och förändringen av universitetens tredje uppgift 1977-1997sv
dc.typeTextsv
dc.typeImagesv
dc.type.svepreportsv
dc.contributor.organizationInstitutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteorisv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record