Show simple item record

dc.contributor.authorPetersson, Jessica
dc.date.accessioned2011-10-17T12:27:03Z
dc.date.available2011-10-17T12:27:03Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/27877
dc.description.abstractMot bakgrund av synen på föräldrastöd som vägen till trygghet, utveckling och hälsa för barn, var syftet att försöka finna potentiella utvecklingsmöjligheter av öppna förskolan som föräldrastödjande verksamhet. Huvudfråga Kunde diskrepans ses mellan föräldrars förväntningar och målsättningar med öppna förskolans verksamhet och vilken mån kunde detta kopplas föräldrars förutsättningar att ta del av föräldrastöd via öppna förskolan? Metod och Material Genom att ha tagit del av relevant information från litteratur, föreläsningar, seminarier och den berörda kommunens diarieföring, har bakgrunds- och forskningsmaterial insamlats. Vidare har kvalitativa forskningsintervjuer med fenomenologisk ansats, utifrån semistrukturerad intervjuguide använts. Namn på den aktuella kommunen nämns ej mot bakgrund av kravet på anonymitet samt av etisk hänsyn till deltagande respondenter (Stukát, 2005:131). Resultat Slutsatserna pekar på att föräldrar erbjuds och upplever föräldrastöd via öppna förskolan, vilket är i linje med målsättningarna för verksamheten. Samtidigt noterades viss diskrepans mellan föräldrars förväntningar och målsättningar med öppna förskolans verksamhet. Betydelse för läraryrket Utifrån samtliga styrdokuments implikationer om samarbete med hemmen i kombination med fokus på barns trygghet, utveckling och lärande, ses positivt på medvetande kring vad föräldrar efterfrågar i relation till målsättningar för verksamheten då dess utformning grundas i en samspelande kommunikation, vilken inbegriper såväl individ som samhälle.sv
dc.language.isoswesv
dc.publisherGöteborgs universitet. Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildningsv
dc.subjectinteraktionsv
dc.subjectkommunikationsv
dc.subjectöppna förskolansv
dc.subjectföräldrastödsv
dc.titleFöräldrars förväntningar kring öppna förskolansv
dc.typeTextsv
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.type.svepothersv
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Sociologiska institutionen
dc.type.degreeStudent essayeng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record