Now showing items 1-6 of 6

  • Korp 6 - Användarmanual 

   Hammarstedt, Martin; Borin, Lars; Forsberg, Markus; Roxendal, Johan; Schumacher, Anne; Öhrman, Maria (Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet, 2017)
  • Korp 6 - Technical Report 

   Hammarstedt, Martin; Roxendal, Johan; Öhrman, Maria; Borin, Lars; Forsberg, Markus; Schumacher, Anne (Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet, 2017)
  • LIVE and LEARN - Festschrift in honor of Lars Borin 

   Volodina, Elena; Dannélls, Dana; Berdicevskis, Aleksandrs; Forsberg, Markus; Virk, Shafqat; Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi, Göteborgs universitet (2022-11)
   This Festschrift has been compiled to honor Professor Lars Borin on his 65th anniversary. It consists of 30 articles which reflect a fraction of Lars’ scholarly interests within computational linguistics and related fields. ...
  • Sparv 5 Developer’s Guide 

   Hammarstedt, Martin; Schumacher, Anne; Borin, Lars; Forsberg, Markus (2022-09-12)
   The Sparv Pipeline developed by Språkbanken Text is a text analysis tool run from the command line. This Developer’s Guide describes its general structure and key concepts and serves as an API documentation. Most ...
  • Sparv 5 User Manual 

   Hammarstedt, Martin; Schumacher, Anne; Borin, Lars; Forsberg, Markus (2022-09-12)
   The Sparv Pipeline developed by Språkbanken Text is a text analysis tool run from the command line. This user manual describes how to get Sparv 5 up and running on your own machine, how to configure it and how to use it ...
  • Ett svenskt konstruktikon. Utgångspunkter och preliminära ramar. 

   Lyngfelt, Benjamin; Forsberg, Markus (2012-05)
   Projektet Ett svenskt konstruktikon1 handlar om samspelet mellan grammatik och lexikon och går konkret ut på att utveckla en svensk konstruktionsdatabas, ett s.k. konstruktikon, som ett komplement till befintliga ...