Show simple item record

dc.contributor.authorEngqvist Pettersson, Hanna
dc.date.accessioned2011-09-23T06:43:50Z
dc.date.available2011-09-23T06:43:50Z
dc.date.issued2011-09-23
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/27024
dc.description.abstractSyfte: Syftet med denna studie är att studera hur parskrivning vid datorn hjälper elever i läs- och skrivsvårigheter. Utifrån syftet har följande forskningsfrågor formulerats: • Hur deltar, samtalar och interagerar eleverna i skrivsituationen? • Vilka förutsättningar krävs för att parskrivning vid datorn ska främja elevernas läs- och skrivutveckling? Teori: Studien har en socialkonstruktionistisk teori. Centralt inom socialkonstruktionismen är att verkligheten ses som socialt konstruerad. Forskningsansatsen i studien är sociokulturell. Det sociokulturella perspektivet är en del av socialkonstruktionismen. Forskningsintresset i sociokulturella studier är samspelet mellan individ och kollektiv. Interaktion och kommunikation ses som länkar för lärandet. Metod: En etnografiskt inspirerad forskningsmetod har använts i form av en metodtriangulering med observationer, intervjuer och textanalyser. Studien är gjord med åtta elever i årskurs två och tre. Eleverna har observerats vid tre tillfällen när de har skrivit berättelser tillsammans i par vid datorn. Efter de tre observationstillfällena har eleverna intervjuats. Texterna som eleverna skrev tillsammans har analyserats. Resultat: Studiens resultat visar att elevernas delaktighet, samtal och interaktion i skrivsituationen vid datorn främst bestod i att de samtalade om berättelsernas handling och om stavning och språkets form, samt lite om datorns funktioner. Berättelsernas handling växte fram genom att eleverna hittade på en mening var. Tre av de fyra par som deltog i studien sa att de tycker att det är roligare att skriva tillsammans än att skriva själva. De tycker också att det är lättare att skriva på datorn än för hand. För elever i läs- och skrivsvårigheter tyder studiens resultat på att det kan upplevdas som enklare och roligare att skriva än att läsa. För de elever som kommit lite längre i sin läs- och skrivutveckling verkar det inte längre spela någon roll. Bäst förutsättningar för läs- och skrivutveckling verkar eleverna få i de par där det råder en viss, men inte alltför stor, kunskapsskillnad mellan eleverna. Eleverna i läs- och skrivsvårigheter fick i studien stöd i sitt skrivande av sina lite duktigare skrivkamrater genom att de hjälpte dem med språkets form, stavning, meningsbyggnad, att komma ihåg meningarna som skulle skrivas och att hitta bokstäverna på tangentbordet. Resultatet tyder på att det krävs undervisning i datorns olika funktioner samt tangentbordsträning för att datorn ska kunna fungera som ett hjälpmedel för elever i läs- och skrivsvårigheter.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesSpeciallärarprogrammetsv
dc.relation.ispartofseriesVT11-IPS-08 SLP600sv
dc.subjectläsasv
dc.subjectskrivasv
dc.subjectparskrivandesv
dc.subjectdatorsv
dc.subjectläs- och skrivsvårighetersv
dc.subjectinteraktionsv
dc.subjectdeltagandesv
dc.subjectkommunikationsv
dc.titleParskrivning vid datorn. Ett sätt för elever i läs- och skrivsvårigheter att utveckla skriftspråket?sv
dc.typeTexteng
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of education and special educationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogikswe
dc.type.degreeStudent Essayeng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record