Show simple item record

dc.contributor.authorJohansson, Hanna
dc.contributor.authorKiland, Erika
dc.date.accessioned2011-09-14T05:55:43Z
dc.date.available2011-09-14T05:55:43Z
dc.date.issued2011-09-14
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/26775
dc.description.abstractTitel Nya vägar till kunskap. En kvalitativ studie av hur digitala kommunikationskanaler används i undervisningssyfte på skolor som valt att satsa på 1-till-1-konceptet Författare Hannah Johansson och Erika Kiland Uppdragsgivare Lin Education Handledare Jan Strid Kurs Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskap, MK1500, 15 hp. Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG), Göteborgs universitet. Termin Vårterminen 2011 Sidantal 46 (exkl. bilaga) Antal ord 19 857 (inkl. bilaga) Syfte Studiens syfte är att beskriva kommunikationen och dess betydelse för undervisningen på skolor som valt att satsa på 1-till-1-konceptet. Metod Kvalitativa samtalsintervjuer med sju respondenter. Material Analysmaterialet består av transkriberande intervjuer med sju pedagoger som arbetar med 1-till- 1-konceptet. Huvudresultat Vår studie visar att 1-till-1-konceptet möjliggör nya sätt att undervisa och att pedagoger i dag kan kommunicera med elever på fler sätt än tidigare. Pedagogerna framhåller att kommunikationen effektiviserats och att ökade möjligheter till kommunikation gynnar elevernas lärande. Pedagogerna är positiva till konceptet och menar att en mer varierad undervisning motiverar eleverna. Implementeringen av 1-till-1-konceptet har fungerat väl, men det kan ta tid innan ny teknik och nya digitala kommunikationsverktyg blir en naturlig del av undervisningen.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesExamensarbetesv
dc.relation.ispartofseriesC749sv
dc.subjectkommunikationsv
dc.subjectundervisningsv
dc.subject1-till-1-konceptetsv
dc.subjectWeb 2.0sv
dc.titleNya vägar till kunskap. En kvalitativ studie av hur digitala kommunikationskanaler används i undervisningssyfte på skolor som valt att satsa på 1-till-1-konceptetsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikationswe
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Journalism, Media and Communicationeng
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record