Now showing items 1-1 of 1

    • Finans – Motiv bakom ett beslut 

      Persson, Igor (2019-03-19)
      Syftet med uppsatsen är att undersöka om bostadsbolags beslutsprocess för införande av komfortmätning sammanfaller med de argument som framhålls. Argumenten som framhålls är; ekonomi, rättvisa och miljö.