Now showing items 1-1 of 1

    • Vad får organisationen för betydelse för stiftelser? 

      Danko, Stefan (2015-02-04)
      Syfte: Syftet med denna explorativa studie är att jämföra två stiftelseförvaltare i Sverige för att se vilken organisationsstruktur de har, anledningen till varför de väljer den formen av struktur, vilka konsekvenser får ...