Show simple item record

dc.contributor.authorÅrman, Anna
dc.date.accessioned2011-09-08T14:29:44Z
dc.date.available2011-09-08T14:29:44Z
dc.date.issued2011-09-08
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/26751
dc.descriptionUppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Trädgårdens hantverk och design 15 hp 2011sv
dc.description.abstractArbetet är en undersökning över om det går att genom litteratur och kunniga trädvårdare få reda på, utifrån trädets kondition och uppbyggnad, hur man gör en förebyggande säkerhetsbedömning av ett träd i stadsmiljö. Vilken åtgärd och förebyggande beskärning bör man göra? Vilka grenar riskerar att falla? Är trädet allvarligt rötskadat? Har trädet någon sjukdom som försvagar trädet eller kan smitta andra träd? Är trädet säkert för människor att vistas runt? För att få reda på detta har jag först gjort en litteraturstudie där jag tagit ut väsentliga bitar, försökt sätta ihop dessa på ett begripligt sätt samt intervjuat tre erfarna trädvårdare som har fått komplettera och fyllt i lite frågetecken som dykt upp under arbetets gång. De har dessutom fått beskriva 8 trädarter, som jag valt att ha med i arbetet. Därefter följer ett informationsblad, som bygger på undersökningen, över de 8 olika trädarterna, som är bland de vanligaste trädslagen som används i Uppsalas stadsmiljö, där jag beskriver vad de olika trädarterna kan drabbas av för sjukdomar och angrepp generellt, om de har några växtmässigt strukturella svagheter och egenskaper samt hur man kan uppbyggnadsbeskära dessa i förebyggande syfte. Resultatet av undersökningen blev att det är många faktorer som spelar in när man säkerhetsbedömer ett träd. Korrekta grenvinklar är oerhört betydelsefullt vilket gör att uppbyggnadsbeskärning de första 10-20 åren är väldigt viktigt. Korrekt gjorda snitt, men även få och små snitt vid regelbundna intervaller spelar in för att trädet ska kunna övervalla såren så bra och så snabbt som möjligt. Ju äldre ett träd blir ju fler skador kan det få och dessa skador kan bygga på tidigare skador, med röta som följd, som med tiden kan göra trädet mindre vitalt och orsaka försvagningar i trädet. Undersökningen visar också på vilka försvagningar man ska titta efter när man besiktar ett träd t.ex. grenvinklar, sprickor, håligheter, kräftsår, fruktkroppar av svamp, rotskador, sjukdomar eller stamskador.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectTrädvårdsv
dc.titleRiskträd i stadsmiljö. Kan man riskindela trädarter utifrån trädens kondition och uppbyggnad?sv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokPhysicsChemistryMaths
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Conservationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för kulturvårdswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record