Show simple item record

dc.contributor.authorBernhard Edvardsson, Annika
dc.contributor.authorLekebo, Tina
dc.date.accessioned2011-08-22T09:36:13Z
dc.date.available2011-08-22T09:36:13Z
dc.date.issued2011-08-22
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/26568
dc.description.abstractInledning: Att som förälder få ett barn som vid födseln är sjukt eller får en sjukdom strax efter födelsen är traumatiskt och medför stora påfrestningar för föräldrarna. Barnet behöver medicinsk vård och specifik omvårdnad vilket kan medföra att den så viktiga anknytningen mellan främst mor och barn blir fördröjd och försvårad. Syfte: Studiens syfte är att beskriva mödrars upplevelse av att knyta an till sitt barn, när barnet vårdas på en pediatrisk vårdavdelning under nyföddhetsperioden. Metod: Fenomenologisk ansats med kvalitativa intervjuer. Resultat: I studiens resultat framkommer tre huvudteman, att knyta an försvåras av separation, att knyta an genom amning samt att knyta an genom delaktighet. Separationen mellan mor och barn medför att mödrarna upplever att anknytningen försvåras. Utebliven information gör att mödrarna upplever ovisshet, rädsla och att inte ha kontroll. Mödrarna upplever att anknytningen underlättas av att de kan amma och delta i vården av sitt barn. Diskussion: Mödrarna i studien upplever att anknytningen startar redan under graviditeten vilket styrks i tidigare forskning. Att få stöd i amningssituationen, att bjudas in av vårdpersonalen att delta i barnets vård uppleves som positivt av mödrarna när de ska knyta an till sitt barn.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectfenomenologisv
dc.subjectmödrars upplevelsesv
dc.subjectanknytningsv
dc.subjectnyföddsv
dc.subjectpediatrisk vårdavdelningsv
dc.titleMödrars upplevelse av anknytning på en pediatrisk vårdavdelning. – En pilotstudie om mödrars upplevelse av att knyta an till sitt barn, när barnet vårdas på pediatrisk vårdavdelning under nyföddhetsperioden.sv
dc.title.alternativeMothers’ experience of attachment in a pediatric ward – A pilot study about mothers’ experience of attachment to their child when the child is cared for in a pediatric ward during the newborn period.sv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Institute of Health and Care Sciences
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record