GUPEA >
Faculty of Social Science / Samhällsvetenskapliga fakulteten >
SOM-institutet >
SOM-böcker >

Skilda världar


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/26529

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_26529_1.pdfBok6945KbAdobe PDFView/Open
gupea_2077_26529_2.jpgOmslag19KbJPEGThumbnail
View/Open
Title: Skilda världar
Other Titles: Trettioåtta kapitel om politik, medier och samhälle
Editors: Holmberg, Sören
Weibull, Lennart
Issue Date: 2008
Extent: 543 s.
ISSN: 0284-4788
Publication type: book
Publisher: SOM-institutet
Organization: University of Gothenburg
Göteborgs universitet
Series/Report no.: SOM-rapport
44
Keywords: politik
samhälle
opinion
medier
Abstract: Vi lever i skilda världar - social, ekonomiskt, medialt och upplevelsemässigt. Globaliseringens och individualiseringens tidevarv har inte ändrat på det. Men frågan är hur skilda världar vi lever i och om de blivit mer eller mindre skilda åt? Boken Skilda världar belyser dessa frågeställningar ur en mängd olika synvinklar. Resultaten kommer från SOM-institutets årliga opinionsmätningar. Skillnader och likheter studeras när det gäller sådana saker som ekonomi, politik, massmedia, livsstilar mm... more
ISBN: 978-91-89673-14-4
Related work: http://www.som.gu.se/publicerat/B%C3%B6cker/skilda_varldar__2008_/
URI: http://hdl.handle.net/2077/26529
Appears in Collections:SOM-böcker

 

 

© Göteborgs universitet 2011