GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Institute of Health and Care Sciences / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa >
Kandidatuppsatser >

Arbetsmiljöfaktorernas påverkan på sjuksköterskors arbetstillfredsställelse.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/26524

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_26524_1.pdf316KbAdobe PDF
View/Open
Title: Arbetsmiljöfaktorernas påverkan på sjuksköterskors arbetstillfredsställelse.
Other Titles: The impact of work environmental factors on nurses´ job satisfaction.
Authors: Shekarin, Maryam
Issue Date: 10-Aug-2011
Degree: Student essay
Abstract: Vård- och omsorgssektorn i Sverige kännetecknas av snabb teknisk utveckling, organisatoriska och demografiska förändringar. Antalet människor med omfattande komplexa vård- och omsorgsbehov ökar samtidigt som allt tyder på att resurserna inte kommer att öka i samma omfattning. Det ökade antal äldre människor med omfattande komplexa vård- och omsorgsbehov har orsakat att människor i allt större utsträckning bor kvar hemma och behöver därmed mer hemtjänst och hemsjukvård. Antal sjukfrånvaro bland v... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/26524
Appears in Collections:Kandidatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011